Våre turer

TopDogs Alpinforening skal være en tverrfaglig interesseorganisasjon for alpin-interesserte ved at TopDogs Alpinforening skal arbeide for hyggelige turer og arrangementer i alpinanlegg i Norge og Europa.Formålet med vår forening er altså å arrangere turer for og med medlemmene våre. Turene skal inneholde både sosiale og sportslige elementer. Vi er hovedsakelig rettet mot vinterlige turer, men har også arrangert sommerlige turer.